جمعه، 8 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی ارشد
استاد :   حسین روغنی ممقانی
دوشنبه، 13 دي 1395

استاد :   مصطفی رضایی
دوشنبه، 13 دي 1395

استاد :   مصطفی رضایی
دوشنبه، 13 دي 1395

استاد :   مهدی سلامی حسینی
سه شنبه، 14 دي 1395

استاد :   امیر رضوانی مقدم
سه شنبه، 9 مهر 1398

استاد :   امیر رضوانی مقدم
سه شنبه، 9 مهر 1398

استاد :   فرهنگ عباسی
جمعه، 12 مهر 1398

استاد :   سید مرتضی قاسمی
دوشنبه، 15 مهر 1398

استاد :   سید مرتضی قاسمی
دوشنبه، 15 مهر 1398

استاد :   سید مرتضی قاسمی
دوشنبه، 15 مهر 1398

استاد :   امیر رضوانی مقدم
يکشنبه، 21 ارديبهشت 1399

استاد :   امیر رضوانی مقدم
يکشنبه، 21 ارديبهشت 1399

استاد :   حسین روغنی ممقانی
سه شنبه، 1 مهر 1399

استاد :   مینا علیزاده اقدم
پنجشنه، 3 مهر 1399

استاد :   مهدی سلامی حسینی
يکشنبه، 6 مهر 1399

استاد :   زهرا خوبی آرانی
يکشنبه، 26 ارديبهشت 1400

استاد :   مینا علیزاده اقدم
دوشنبه، 28 شهريور 1401
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir