جمعه، 7 آذر 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

مهندس محمود تیموری خسروشاهی
مسئول دفتر و کارشناس آموزش دانشکده
شماره تماس : 04133459091
: teymori@sut.ac.ir
مهندس نادر فرجی
مسئول كارگاه فرآيند
شماره تماس : 04133458217
مهندس امین پیرایش
مسئول آزمایشگاه های دانشکده مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -پلیمر :
شماره تماس : 04133458088 :
: a-pirayesh@sut.ac.ir :ایمیل
مهندس میلاد ابتدائی
مسئول آزمایشگاه های پژوهشکده مواد پلیمری
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - پلیمر : شماره تماس : 04133459271
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir