شنبه، 29 تیر 1398 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی پلیمر

نام عنوان واحد
آقای دکتر سعید طالبی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر بهزاد پورعباس
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر فرهنگ عباسی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر میر کریم رضوی آقجه
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکترمصطفي رضايي
    عضو هيات علمي
    دانشکده مهندسی پلیمر
آزمایشگاه پلیمر
    ساختمانC1
    دانشکده مهندسی پلیمر
آزمایشگاه نانو
    ساختمانb2
    دانشکده مهندسی پلیمر
مرکزتحقیقات پلیمر
    ساختمان ذ2
    دانشکده مهندسی پلیمر
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی پلیمر

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3444322 0411 | info.polymer@sut.ac.ir