سه شنبه، 8 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
انتخاب مقاله دانشجويان دانشکده مهندسي پليمر به عنوان يکي از محبوبترين مقالات سال 2020

 تاريخ: 25/12/99

انتخاب مقاله دانشجويان دانشکده مهندسي پليمر به عنوان يکي از محبوبترين مقالات سال 2020 ژورنال Journal of Materials Chemistry C با ضريب تاثير 7.059
ضمن عرض تبریک به تمامی اعضای خانواده دانشکده مهندسی پلیمر، به اطلاع می رساند مقاله ذکر شده در گروه پژوهشي آقاي دکتر حسين روغني ممقاني با زحمات آقاي دکتر امين عبداللهي، حسين علي دايي و عطا هريزچي به نتيجه رسيده است. برای تمامی این عزیزان موفقیت هايي بيشتر آرزومنديم.
 
2020 Journal of Materials Chemistry C most popular articles
Photoswitchable fluorescent polymer nanoparticles as high-security anticounterfeiting materials for authentication and optical patterning
Amin Abdollahi, Hossein Alidaei-Sharif, Hossein Roghani-Mamaqani and Ata Herizchi

Abstract

Invisible high-security anticounterfeiting polymeric inks exhibiting both photochromism and fluorescence emission for security marking have attracted significant interest recently. In the current study, flexible and invisible high-security anticounterfeiting inks were developed via the chemical incorporation of spiropyran into copolymer latex nanoparticles based on methyl methacrylate and butyl acrylate by semi-continuous miniemulsion polymerization. The anticounterfeiting inks are based on latex nanoparticles with various polarities and glass transition temperatures (Tg) and have spherical morphology with narrow size distribution in the range of 50–80 nm. The inks can simultaneously display photochromism (colorless to purple) and fluorescence emission (highly intense and bright red emission) upon UV irradiation in a fast and facile manner using a minimum concentration of spiropyran (about 1 wt% with respect to the polymer content). The morphology investigation and measurement of contact angles on the surface of the papers impregnated with stimuli-chromic latex samples display that the latex nanoparticles with different flexibilities have appropriate coating ability and stability on the surface of the cellulosic substrates due to the formation of hydrogen bonding. The investigation of the photochromic properties and fluorescence emission of the samples shows that the latex particles with higher polarity of the polymer chains have significant photochromic intensity and fluorescence emission as well as high photofatigue resistance, photoswitchability, and reversibility without displaying negative photochromism. Fast responsivity upon UV irradiation was observed for the sample with a Tg of about 33 °C and medium polarity, which indicated that the kinetics of the SP ↔ MC isomerization was a function of the polarity and flexibility of the polymer chains. The invisible high-security ink prepared using the photochromic and fluorescent latex nanoparticles with the highest optical properties was loaded on a stamp with different marks and used for print-marking different security documents, such as a certificate, money, and passport. The printed marks and finger-print on the security documents displayed photochromism and red fluorescence upon UV irradiation (365 nm). Spraying the latex nanoparticles on cellulosic papers induced high-resolution rewritable photopatterns on the cellulose substrate after UV illumination under different masks. Thus, the strategy developed to prepare high-security anticounterfeiting inks is an efficient, facile, and fast method for authentication applications.


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : IT
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir