دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 مقام سوم در مسابقات پرس سینه

 تاريخ: 30/11/00

 

🏆کسب مقام سوم در پرس سینه کشوری، توسط آقای امین عینی(دانشجوی رشته مهندسی پلیمر) را به ایشان و جامعه ورزش دانشگاهی تبریک عرض می نماییم.
 
    


 درج در سايت توسط : IT