دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 انتخاب مقاله آقای مهندس کاظم زاده و دکتر سلامی حسینی به عنوان ارایه برتر در کنفرانس رئولوژي

 تاريخ: 29/09/00

 

انتخاب مقاله آقای مهندس کاظم زاده و دکتر سلامی حسینی به عنوان بهترین ارایه در دومین کنفرانس بین المللی رئولوژی را خدمت ايشان و تمامي اعضاي دانشکده تبریک عرض می کنیم. موفقیتهای بیشتر  برای این عزیزان از درگاه حق تعالی آرزومنديم.


 درج در سايت توسط : IT