دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 چاپ مقاله در ژورنال Composites Part B : Engineering

 تاريخ: 30/05/00

 

ضمن عرض تبریک به تمامی اعضای خانواده دانشکده مهندسی پلیمر، به اطلاع می رساند مقاله ذکر شده بخشی از نتایج فعالیت های پژوهشی سرکارخانم دنیا رزاقی وآقای مهندس امین بابایی تحت راهنمایی استاد گرانقدر آقای دکتر مصطفی رضایی می باشد، برای تمامی این عزیزان موفقیت هايي بيشتر آرزومنديم. 

                                                                                                          


 درج در سايت توسط : IT