دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 چاپ مقاله در International Journal of Biological Macromolecules

 تاريخ: 20/03/00

 

ضمن عرض تبریک به تمامی اعضای خانواده دانشکده مهندسی پلیمر، به اطلاع می رساند مقاله ذکر شده بخشی از نتایج فعالیت های پژوهشی آقای مهندس ایمان شیرزایی و سرکارخانم دنیا رزاقی تحت راهنمایی اساتید گرانقدر آقای دکتر مصطفی رضایی و آقای دکتر علی برادرخوش فطرت می باشد، برای تمامی این عزیزان موفقیت هايي بيشتر آرزومنديم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


 درج در سايت توسط : IT