دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 ارایه سمینار مقطع کارشناسی ارشد

 تاريخ: 10/03/00

 به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1399 می رساند که آخرين مهلت ارايه فرم سمينار به دفتر دانشکده 10 مرداد مي باشد، همچنین زمان ارايه سمينارها نيز از 10 تا 20 شهريور برنامه ريزي خواهد شد.

 با آرزوی موفقیت و سربلندی 


 درج در سايت توسط : IT