دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 اطلاعیه انتخاب واحد کارآموزی و پروژه مقطع کارشناسی

 تاريخ: 09/03/00

 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ، دانشجویانی که تمایل به انتخاب واحد کارآموزی و پروژه کارشناسی برای ترم تابستان را دارند باید قبل از انتخاب واحد دروس مذکور با اساتید هماهنگی لازم را داشته و سپس نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند ،بدیهی است در صورت عدم رعایت این مورد و عدم هماهنگی با اساتید انتخاب واحد آنها حذف خواهد شد.

 باآرزوی موفقیت و شادکامی 


 درج در سايت توسط : IT