دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 چاپ مقاله در Journal of Colloid and Interface Science

 تاريخ: 23/12/99

 ضمن عرض تبریک به تمامی اعضای خانواده دانشکده مهندسی پلیمر ، به اطلاع می رساند مقاله مذکور بخشی از نتایج رساله کارشناسی ارشد آقای مهندس عرفان نژادغفار تحت راهنمایی اساتید گرانقدر آقای دکتر حسین روغنی ممقانی و آقای دکتر مهدی سلامی کلجاهی و آقای دکتر امین عبداللهی می باشد. برای تمامی این عزیزان موفقیت هايي بيشتر آرزومنديم.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002197972100299X درج در سايت توسط : IT