دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی سهند و شرکت میراب پروفیل

 تاريخ: 20/11/99

 در راستای گسترش همفکری و همکاری های مشترک علمی-پژوهشی و آموزشی و برای ارتقای توانمندی ها و همچنین تقویت و برقراری ارتباط نظام مند میان دانشگاه صنعتی سهند و شرکت میراب پروفیل تفاهم نامه همکاری های همه جانبه منعقد گردید ،همچنین این تفاهم نامه به مدت دو سال و با موافقت طرفین قابل تمدید خواهد بود با هدف بهره گیری از زمینه های علمی -پژوهشی و آموزشی و طرح های توسعه ای به خصوص در زمینه صنعت پروفیل های UPVC و با در نظر گرفتن کلیه امکانات و اختیارات طرفین اعم از فنی ،تولیدی ،انسانی و اطلاعات و تجربه و تخصص طرفین می باشد. این تفاهم نام با امضای معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر خوش فطرت و مدیرعامل شرکت میراب پروفیل جناب آقای دکتر حمیدیه و با همکاری جمعی از اساتید دانشکده پلیمر انجام خواهد گردید.


تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی سهند و شرکت میراب پروفیل


 درج در سايت توسط : IT