دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده مهندسی

 تاريخ: 01/11/99

 با آرزوی موفقیت و شادکامی برای دانشجویان عزیز ، برنامه امتحانات پایان ترم جاری جهت بهره برداری عزیزان در دسترس می باشد.
 موفق و موید باشید.
http://fa.polymer.sut.ac.ir/Downloads/programofexams.jpg


 درج در سايت توسط : IT