دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 وبینارTi3C2 MXene-Polymer Nanocomposites and Their Applications

 تاريخ: 03/09/99

 

🎤 سری دوم از سلسله جلسات سخنرانی‌های علمی 

🎓دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند
با شرکت عموم دانشجویان علاقمند برگزار گردید.
 
مهمان ویژه این جلسه و موضوع:
Dr. Hossein Riazi
Drexel University of USA
📚Topic: Ti3C2 MXene-Polymer Nanocomposites and Their Applications
 
 
لینک دسترسی به فایل ضبط شده این وبینار:
http://oldlms.sut.ac.ir/mod/adobeconnect/view.php?id=12930
 
 
 


 درج در سايت توسط : IT