دانشکده مهندسی پلیمر - اخبار

 چاپ مقاله در مجله Progress in Polymer Science با ضریب تأثیر 24.505 توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی پلیمر

 تاريخ: 07/07/98

 

چاپ مقاله در مجله Progress in Polymer Science با ضریب تأثیر 24.505 توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی پلیمر

 
ضمن عرض تبریک به تمای اعضای خانواده دانشکده مهندسی پلیمر، به اطلاع می رساند مقاله فوق حاصل نتایج دوره دکترای آقای دکتر امین عبداللهی است که اخیرا از دانشکده مهندسی پلیمر فارغ التحصیل شده اند.


مشخصات مقاله:

A. Abdollahi, H. Roghani-Mamaqani, B. Razavi, Stimuli-Chromism of Photoswitches in Smart Polymers: Recent Advances and Applications as Chemosensors, Progress in Polymer Science 2019, 98, 101149

 


 درج در سايت توسط : IT