سه شنبه، 8 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

میرکریم رضوی آقجه
مرتبه علمی :استاد
تخصص :
زمینه های تحقیقاتی :
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: karimrazavi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459085
شماره فکس:
رزومه:
Curriculum Vitae
Mir Karim Razavi Aghjeh
 

Professor of Polymer Engineering
Institute of Polymeric Materials
Faculty of Polymer Engineering
Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
Emails: karimrazavi@sut.ac.ir
             mirkarimrazavi@gmail.com
Phone: +984133459085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal Information

Name: Mir Karim
Family Name: Razavi Aghjeh
Birth Date: September 23, 1973
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educational Background
 • Ph.D. Polymer Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran. (1998-2004)
Supervisor: Prof. Hossein Nazockdast
Thesis Title: Reactive Modification of Polyethylene in Twin Screw Extruders via Free Radical Melt-grafting of Maleic Anhydride
 
 • M.Sc. Polymer Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran. (1996-1998)
Supervisor: Prof. Hossein Nazockdast
Thesis Title: Study on Environmental Stress Cracking Resistance of Polyethylene/Polyethylene Blends.
 
 • B.Sc. Polymer Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran. (1992-1996)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Employment History
 • Tenured Professor, Sahand University of Technology, 2015-Present
 • Tenured Associate Professor, Sahand University of Technology, 2012-2015
 • Associate Professor, Sahand University of Technology, 2007-2012
 • Assistant Professor, Sahand University of Technology, 2004-2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research Interests
 • Polymer Processing, Rheology and Morphology of Polymeric Multi-Component Systems, Structure-Properties Relationship in Multi-Component Polymeric Materials, Polymeric Nanocomposites, Reactive Modification of Polymers, Polymer Recycling, Rubber Toughening, Fracture in Polymers  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publications
Patents
 • S. Salahshoor, M.K. Razavi Aghjeh*, B. Dehghani. “Production of polyethylene wax from cross-linked polyethylene. Iranian patent, Approved, 139750740003008197, 2019.
 
 
Journal Papers
 1. S. Hajibabazadeh, M.K. Razavi Aghjeh*, M. Mehrabi Mazidi, “Stiffness-toughness balance in PP/EPDM/SiO2 ternary blend-nanocomposites: The role of microstructural evolution”. Journal of Composite Materials, https://doi.org/10.1177/0021998320948125, 2020.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh* and M. Hasanpour. “Evolution of Morphology and Morphology Stability in PP/PA6/EPDM-g-MA Reactive Ternary Blends Using Viscoelastic Measurements”. Rheologica Acta, 59, 399–414, 2020.
 
 1.  S. Hajibabazadeh, M.K. Razavi Aghjeh*, M. Palahang. “Study on the fracture toughness and deformation micro-mechanisms of PP/EPDM/SiO2 ternary blend-nanocomposites”. Journal of Composite Materials, doi.org/10.1177/0021998319863475, 2020.
 
 1. S. Moghanlou, M. Khamseh, M.K. Razavi Aghjeh and B. Pourabbas*. “Influence of Chain Extension and Blending on Crystallinity and Morphological Behavior of Recycled-PET/Ethylene Vinyl Acetate Blends”. Journal of Polymers and the Environment, Doi: https://doi.org/10.1007/s10924-020-01699-7, 2020.
 
 1. M.A. Moeeni, M. Salami Hosseini, M.K. Razavi Aghjeh and M. Mostafaiyan. “Numerical study on the effect of rheological parameters on the droplet deformation process in Newtonian and non-Newtonian two-phase systems using extended finite element method”. Progress in Computational Fluid Dynamics, an International Journal.  https://doi.org/10.1504/PCFD.2020.107270, 2020.      
 
 1. O. Rafeie, M.K. Razavi Aghjeh*, A. Tavakoli, M. Salami-Kalajahi, A. Jameie-Oskooie, M. Ghayoumi. “Study on crystalline structure of poly(vinylidene fluoride)/ polyethylene/graphene blend-nanocomposites”. Polymer Composites, 40 (11) 1-14, 2019.
 
 1. M. Hasanpour, M.K. Razavi Aghjeh, M. Mehrabi Mazidi, B. Afsari. “Effect of morphology alteration on mechanical properties and fracture toughness of polypropylene/polyamide 6/ethylene polypropylene diene monomer graft maleic anhydride (PP/PA6/EPDM-g-MA) reactive ternary blends”. Polymer Bulletin, 79, 1-28, 106018, 2019.
 
 1. M. Hasanpour, M. Mehrabi Mazidi, M.K. Razavi Aghjeh. “The effect of rubber functionality on the phase morphology, mechanical performance and toughening mechanisms of highly toughened PP/PA6/EPDM ternary blends”. Polymer Testing 79, 106018, 2019.
 
 1. S. Hajibabazadeh, M. Palahang, and MK Razavi Aghjeh*. “Effect of morphology development on mechanical properties and fracture behavior of PP/EPDM/SiO2 blend-nanocomposites”. Polymer Testing 73 (4) 124-134, 2019.
 
 1. M. Mehrabi Mazid, M.K. Razavi Aghjeh* and M. Hassanpour. “Fracture Resistance and Micromechanical Deformations in PP/PA6/EPDM Ternary Blends: Effect of Rubber Functionality, Dispersion State and Loading Conditions”. Engineering Fracture Mechanics, 191 (1), 65-81, 2018.
 
 1. O. Rafei, M.K. Razavi Aghjeh*, A. Tavakoli, M. Salami Kalajahi and A. Jameie Oskooie. “Conductive Polyvinylidene-fluoride/Polyethylene/Graphene Blend-Nanocomposites; Correlation between Rheology, Morphology and Electrical Conductivity”. Journal of Applied Polymer Science, 135 (23), 46333 (1-13), 2018.
 
 1. R. Berahman, M.K. Razavi Aghjeh*, M. Mehrabi Mazidi. “Relaxation Behavior of Core-Shell Particles in PP/PMMA/PS Ternary Blends: The Effects of Composition, Viscosity Ratio and Temperature”. International Polymer Processing, 33 (4), 553-563, 2018.
 
 1. F. Abbasi, A. Tavakoli and M.K. Razavi Aghjeh. “Rheology, morphology, and mechanical properties of reactive compatibilized polypropylene/polystyrene blends via Friedel–Crafts alkylation reaction in the presence of clayJournal of Vinyl and Adittive Technology, 24 (1) 18-26, 2018.
 
 1. M. Khodabandelou, M.K. Razavi Aghjeh*, H. A. Khonakdar and M. Mehrabi Mazidi. “Effect of Localization of Carbon Nanotubes on Fracture Behavior of Un-vulcanized and Dynamically Vulcanized PP/EPDM/MWCNT Blend-Nanocomposites”.  Composite Science and Technology, 149, 134-148, 2017.
 
 1. A. Jameie Oskooie, M.K. Razavi Aghjeh*, O. Rafeie and A. Tavakoli. “Composition and compatibilization induced morphology alteration in PVDF/LLDPE blends: correlation between rheology and morphology”. Journal of Polymer Research, 24(2), 21-31, 2017. 24:21.
 
 1. M. Entezam, M.K. Razavi Aghjeh, M. Ghaffari. “Electron beam irradiation induced compatibilization of immiscible polyethylene/ethylene vinyl acetate (PE/EVA) blends: Mechanical properties and morphology stability”. Radiation Physics and Chemistry, 131 22–27, 2017.
 
 1. E. Sharifzadeh, M. Salami-Kalajahi, M. Salami Hosseini, M.K. Razavi Aghjeh. “Defining the characteristics of spherical Janus particles by investigating the behavior of their corresponding particles at the oil/water interface in a Pickering emulsion”. Journal of Dispersion Science and Technology 38(7), 985-991, 2017.
 
 1. E. Sharifzadeh, M. Salami-Kalajahi, M. Salami Hosseini, M.K. Razavi Aghjeh. “Synthesis of silica Janus nanoparticles by buoyancy effect-induced desymmetrization process and their placement at the PS/PMMA interface”. Colloid and Polymer Science, 295(1), 25-36, 2017.
 
 1. R. Berahman, M.K. Razavi Aghjeh*, M. Mehrabi Mazidi, S. Omrani. “Evolution of shell formation process in PP/PMMA/PS ternary blends: correlation between the melt rheology and phase morphology”. Journal of Polymer Research, 23(11), 227-237, 2016.
 
 1. E. Sharifzadeh, M. Salami-Kalajahi, M. Salami Hosseini, M.K. Razavi Aghjeh. “A temperature-controlled method to produce Janus nanoparticles using high internal interface systems: experimental and theoretical approaches”. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 506, 56-62, 2016.
 
 1. M. Mohammadiroudbari, A. Tavakoli, M.K. Razavi Aghjeh and M. Rahi. “Effect of nanoclay on the morphology of polyethylene modified bitumen”. Construction and Building Materials, 116, 245-251, 2016.
 
 1. M. Khodabandelou, M.K. Razavi Aghjeh*. “Impact behavior of CNT-filled PP/EPDM blends: effect of dynamic vulcanization and PP-g-MA compatibilizer”. Polymer Bulletin, 73(6), 1607-1626, 2016.
 
 1. B. Dehghanzad, M.K. Razavi Aghjeh*, O. Rafeie, A. Tavakoli and A. Jameie Oskooie. “Synthesis and Characterization of Graphene and Functionalized Graphene via Chemical and Thermal Treatment Methods”. RSC Advances, 6(5), 3578-3585, 2016.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi, M.K. Razavi Aghjeh*, H.A. Khonakdar, U. Reuter. “Structure-Property Relationships in Super-Toughened Polypropylene-Based Ternary Blends of Core-Shell Morphology”. RSC Advances, 6(2), 1508-1526, 2016
 
 1. P. Eskandari, M. Mehrabi Mazidi and M.K. Razavi Aghjeh*. “In Situ Reactive Compatibilization of PP/ABS Blends via Friedel-Crafts Alkylation Reaction”. Macromolecular Research, 24(1), 14-24, 2016.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi, M.K. Razavi Aghjeh*, M. Khodabandelou. “Comments on “Fracture study of the composite using essential work of fracture method: PP-SEBS-g-MA/E1 clay” [Materials and Design 53 (2014) 741–748]”. Materials and Design, 86, 184-186, 2015.
 
 1. A. Ghaempour, A. Tavakoli1, M.K. Razavi Aghjeh, and M. Mohammadi Roodbari. “Morphology, Microstructure and Physico-Mechanical Properties of Pasargad Bitumen, Modified by Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer (EVA) and Nanoclay”. Iranian Journal of Polymer Science and Technology (Persian), 28 (4), 289-299, 2015.
 
 1. A. Pourabed, A. Tavakoli, B. Pourabbas and M.K. Razavi Aghjeh. “Preparation of polyethylene-graft-clay nanocomposites using Friedel–Crafts alkylation reaction as a new methodIranian Polymer Journal, 24 (9), 705-714, 2015.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi and M.K. Razavi Aghjeh*. “Effects of blend composition and compatibilization on the melt rheology and phase morphology of binary and ternary PP/PA6/EPDM blends” Polymer Bulletin, 72(8), 1975–2000, 2015.
 
 1. M. Khodabandelou, M.K. Razavi Aghjeh* and M. Mehrabi Mazidi. “Fracture toughness and failure mechanisms in unvulcanized and dynamically vulcanized PP/EPDM/MWCNT blend-nanocomposites” RSC Advances, 5(87), 70817–70831, 2015.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi and M.K. Razavi Aghjeh*. “Synergistic toughening effects of dispersed components in P/PA6/EPDM ternary blends; quantitative analysis of the fracture toughness via the essential work of fracture (EWF) methodology” RSC Advances, 5(58), 47183–47198, 2015.
 
 1. Y. Javadi, M. Salami Hosseini and M.K.  Razavi Aghjeh. “The effect of carbon black and HALS hybrid systems on the UV stability of high-density polyethylene (HDPE)Iranian Polymer Journal, 23(10), 793-799, 2014.
 
 1. M. Torabi Angaji, R.  Rafiee, M. Hemmati, M.Abdollahi and M.K.  Razavi Aghjeh.  “Parametric  Studies  on  the Grafting  of  Poly(methyl  methacrylate)  onto  Organophilic  Montmorillonite  Using  Silylated  Clay  Platelets”   Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 53, 957–974, 2014.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi, F. Hosseini, G. Basseri and M.K. Razavi Aghjeh. “Relationship among microstructure, linear viscoelastic behavior and mechanical properties of SBS triblock copolymer-compatibilized PP/SAN blend”. Polymer Bulletin, 71, 465-486, 2014.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi, M.K. Razavi Aghjeh* and F. Abbasi.  “Fractographic Analysis of the Crack Resistance of Styrene–Acrylonitrile/Polybutadiene-g-Styrene–Acrylonitrile Blends as Evaluated by the Essential Work of Fracture Method”. Journal of Applied Polymer Science, 131 (7), 40072, 2014.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi, M.K. Razavi Aghjeh* and F. Abbasi. “Unstable Fracture Behavior of Rubber Toughened Poly(Styrene-co-Acrylonitrile)”. Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 52, 1143-1167, 2013.
 
 1. M. Rakhshani, M.M. Kamrannejad, A.A. Babaluo, M. Rezaei and M.K. Razavi Aghjeh. “Thermal degradation behavior and kinetic studies of polyacrylamide gel in TiO2 nanoparticles synthesis”. Iranian Polymer Journal, 21, 821–828, 2012.
 
 1. Kh. Shahbazi, M.K. Razavi Aghjeh*, F. Abbasi, M. Partovi Meran and M. Mehrabi Mazidi. "Rheology, morphology and tensile properties of reactive compatibilized polyethylene/polystyrene blends via Friedel–Crafts alkylation reaction". Polymer Bulletin, 69, 241-259, 2012.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi, M.K. Razavi Aghjeh* and F. Abbasi. "Evaluation of fracture toughness of ABS polymers via the essential work of fracture (EWF) method". Journal of Materials Science, 47(17), 6375-6386, 2012.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi, M.K. Razavi Aghjeh* and F. Abbasi. "Relationship between microscopic deformations and macroscopic mechanical response of SAN/PB-g-SAN blends via interparticle distance concept".  Journal of Polymer Research, 19, 9928-9942, 2012.
 
 1. R. Rafiee, A. A. Babalou, A. Nilchi and M.K. Razavi Aghjeh. "Parametric Studies on the Synthesis of Amidoximated Adsorbent Resins". Journal of Applied Polymer Science, 126, 1069–1076, 2012.
 
 1. S. Malmir, M.K. Razavi Aghjeh*, M. Hemmati, R. Ahmadi Tehrani. "Relationship between Morphology and Rheology of PA/PE/Clay Blend Nanocomposites. I. PA Matrix". Journal of Applied Polymer Science, 125, E503–E514, 2012.
 
 1. M. Davari, M.K. Razavi Aghjeh* and S.M. Seraji. "Relationship between the Cell Structure and Mechanical Properties of Chemically Crosslinked Polyethylene Foams". Journal of Applied Polymer Science, 124, 2789–2797, 2012.
 
 1. S.M. Seraji, M.K. Razavi Aghjeh*, M. Davari, M. Salami Hosseini and Sh. Khelgati."Effect of Clay Dispersion on the Cell Structure of LDPE/Clay Nanocomposite Foams". Polymer Composites, 32 (7), 1095-1105, 2011.
 
 1. M. Akhfash Ardestani, A.A. Babaluo, M. Peyravi, M.K. Razavi Aghjeh and E. Jannatdoost. "Fabrication of PEBA/ceramic nanocomposite membranes in gas sweetening". Desalination, 250, 1140–1143, 2010.
 
 1. M. Peyravi, A. A. Babaluo, M. Akhfash Ardestani, M.K. Razavi Aghjeh, S.R. Pishghadam, P. Hadi. "Study on the Synthesis of Poly(ether-block-amide) Copolymer Based on Nylon6 and Poly(ethylene oxide) with Various Block Lengths". Journal of Applied Polymer Science, 118, 1211–1218, 2010.
 
 1. R. Rezanavaz, M.K. Razavi Aghjeh*, A.A. Babaluo. "Rheology, Morphology and Thermal Behavior of HDPE/Clay Nanocomposites". Polymer Composites, 31(6), 1028-1036, 2010.
 
 1. M. Peyravi, M. Akhfash Ardestani, A. A. Babaluo, M.K. Razavi Aghjeh, S.R. Pishghadam and E. Jannatdoust. "Synthesis and characterization of nanostructured-segmented block copolyetheramide based on nylon6 and polyethylene oxide". Chinese Journal of Polymer Science, 28 (4), 597−605, 2010.
 
 1. A. Shenavar, F.Abbasi, A. Zamani and M.K. Razavi Aghjeh. "Flow and Mechanical Properties of Carbon Black Filled Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)". Journal of thermoplastic composite material, 22, 753-766, 2009.
 
 1. E. Esmaeilnezhad, M. Rezaei and M.K. Razavi Aghjeh. "The Effect of Alternative Blowing Agents on Microstructure and Mechanical Characteristics of Rigid Polyurethane Foam" Iranian Polymer Journal, 18 (7), 569-579, 2009.
 
 1. M. Khodabandelou, M.K. Razavi Aghjeh* and M. Rezaei.  “Fracture behavior and environmental stress cracking resistance (ESCR) of HIPS/PE blends and the effect of compatibilization on their properties”. Engineering Fracture Mechanics. 76, 2856–2867, 2009.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh*, M. Khodabandelou and M. Khezrefaridi. “Rheology and Morphology of High Impact Polystyrene/Polyethylene Blends and the Effect of Compatibilization on their Properties. Journal of Applied Polymer Science, 114, 2235–2245, 2009.
 
 1. M. Tahmasebpour, A.A. Babaluo and M.K. Razavi Aghjeh. "Synthesis of zirconia nanopowders from various zirconium salts via polyacrylamide gel method". Journal of the European Ceramic Society, 28, 773-778, 2008.
 
 1. S. Ebrahimi, J.S. Moghaddas and M.K. Razavi Aghjeh. "Study on thermal cracking behavior of petroleum residue" Fuel, 87, 1623-1627, 2008.
 
 1. M. Faker, M.K. Razavi Aghjeh*, M. Ghaffari and S. A. Seyyedi. "Rheology, Morphology and Mechanical Properties of Polyethylene/Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (PE/EVA) Blends" European Polymer Journal, 44, 1834-1842, 2008.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, H. Nazockdast and H. Assempour. “Parameters Affecting the Free Radical Melt Grafting of Maleic Anhydride onto Linear Low Density Polyethylene in an Internal Mixer”. Journal of Applied Polymer Science, 99 (1), 141-149, 2006.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, H. Nazockdast and H. Assempour.  “Determination of the Residence Time Distribution in Twin Screw Extruders via Free Radical Modification of PE”. International Polymer Processing, 19 (4), 2101-2110, 2004.
 
*  Corresponding author
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conference Papers
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, H. Nazockdast and H. Assempour; “Functionalization of PE with MA in an internal Mixer” ISPST 2003 Tehran, Iran.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, H. Nazockdast and H. Assempour; “Study on Parameters Affecting the Functionalization of PE Using the MA in an Internal Mixer” Polymer Processing Society (19th conference), 2003, Athene, Greece.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, H. Nazockdast and H. Assempour; ‘Experimental Determination of the Residence Time Distribution in Twin Screw Extruders” Polymer Processing Society (20th conference), 2004, Akron, Ohaio, USA. 
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, H. Nazockdast and H. Assempour; “Study on Parameters Affecting the Melt Grafting of MA on to Linear Low-Density Polyethylene in Twin Screw Extruder” Polymer Processing Society (20th conference), 2004, Akron, Ohaio, USA.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, H. Nazockdast and H. Assempour; “Rheological Behavior of MA modified Polyethylene” 14th Coference of Rheology, 2004, Seoul, Korea.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, H. Nazockdast and H. Assempour; “Effect of Feeding Order on MA functionalization of PE” IUPAC 2004, Paris France.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, and H. Nazockdast; “Evolution of Peroxide Modification of PE; Structural Changes and Rheological Study” Polymer Processing Society, (21th conference), 2005, Lipzic Germany.
 
 1. M. Khezrfaridi and M.K. Razavi Aghjeh "Rheology, Morphology and Mechanical Properties of HIPS/PE Blends and the Effect of Compatiblization on their Properties". Polymer Processing Society (PPS), Perotaria, South Africa, 2006.
 
 1. N.Faragi, M.K. Razavi Aghjeh and M.Salehi "Flow Modeling in Spiral Mandrel Dies; the Effect of Groove's Geometry on Flow Distribution and Pressure Drop". Polymer Processing Society (PPS), Perotaria, South Africa, 2006.
 
 1. M. Faker, M.K. Razavi Aghjeh and M. Gaffari. "Effect of the High-Energy Electron Beam Irradiation on the Morphology and Mechanical Properties of PE/EVA Blends". 7th International Symposium on Ionizing Radiation and Polymers (IRAP 2006), Antalya Turkey, 2006.
 
 1. M. Faker, M.K. Razavi Aghjeh and M. Gaffari "Rheology, morphology and mechanical properties of polyethylene/ethylene vinyl acetate copolymer (PE/EVA) blends". Macro 2006, Punie, India
 
 1. Kh. Shahbazi, M.K. Razavi Aghjeh, F. Abbasi and M.Tavakol. "Reactive Compatibilization of Polyethylene/Polystyrene (PE/PS) Blends viaFriedel-Crafts Alkylation; Rheology and Morphology". Macro 2006, Punie, India.
 
 1. R. Rezanavaz, M.K. Razavi Aghjeh, A.A. Babalou and H. Farahzadi. "Parameters Affecting the Morphology, Rheology and Mechanical Properties of HDPE/Clay Nanocomposites". Intenational Polymer Processing, Conference (24th conference), Salerno, Italy, 2008.
 
 1. M. Khodabandelou and M.K. Razavi Aghjeh. "Relationship between the Morphology and Mechanical Properties of Compatibilized and Un-compatibilized HIPS/PE Blends". Intenational Polymer Processing, Conference (24th conference), Salerno, Italy, 2008.
 
 1. M. Faker, M.K. Razavi Aghjeh and M. Gaffari. “Rheology, morphology and mechanical properties of polyethylene/ethylene vinyl acetate copolymer blends and effect of electron beem radiation on their properties. Intenational Polymer Processing, Conference (23th conference) Shanghai, China, 2007.
 
 1. M. Thamasebpour, A. A. Babalou, M. Rezaei and M. K. Razavi Aghjeh. “Thermal analysis of acrylamide polymeric network used for nanopowders preparation”.  11th Iranian Chemical Engineering Congress, 2006.
 
 1. R. Rafiee A.A. Babalou, A. Nilchi and M.K.Razavi Aghjeh. “Effective Parameters on the Amidoximation of Macroreticular Chelating AN-DVB Resins Prepared via Suspension Polymerization”. Macro 2006, Punie, India, 2006.
 
 1. M. Khezr faridi, M.K.Razavi Aghjeh and M. Khodabandelou. “Rheology and Morphology of HIPS/PE Blends and Effect of Compatiblization on their Properties”. Intenational Polymer Processing Conference (23th conference) Shanghai,China, 2007.
 
 1. M.K.Razavi Aghjeh and H. Nazockdast. “Reactive Modification of Polyethylene with Maleic Anhydride (MA) in a Co-rotating Twin-Screw Extruder”. 5th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2007) Tehran Iran 2007.
 
 1. M.K. Razavi Aghjeh, Kh. Shahbazi and F.Abbasi. “Reactive Compatiblization of Polyethylene/Polystyrene (PE/PS) Blends via Friedel-Crafts Alkylation Reaction”. 5th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2007) Tehran Iran 2007.
 
 1. M. Khodabandelou, M.K. Razavi Aghjeh. “Fracture Behaviour and Environmental Stress Cracking Resistance (ESCR) of HIPS/PE Blends and the Effect of Compatibilization on their Properties”. 5th International Conference on Fracture of Polymers, Composites and Adhesives (5th ESIS TC4) Less Diablerets, Switzerland 2008.  
 
 1. R.Rezanavaz, M.K. Razavi Aghjeh and A.A. Babalou. “Relationship between rheology, morphology and mechanical properties of HDPE/clay nanocomposites”. Macro 2008 Taipei, Taiwan 2008.
 
 1. S.A. Seyyedi and M.K.Razavi Aghjeh. “Mechanical Properties and Heat Shrinkability of Peroxide Crosslinked LDPE/EVA Blends”. Macro 2008 Taipei, Taiwan 2008.
 
 1. E. Esmailnegad, M. Rezaie and M.K.Razavi Aghjeh. “Alternative Ozone Friendly Blowing Agents to CFC's in Rigid Polyurethane Foams: Compressive Strength, Creep and Stress Relaxation Behavior”. Macro 2008 Taipei, Taiwan 2008.
 
 1.  A. Nilchi, R. Rafiee, A.A. Babaluo, M.K. Razavi Aghjeh. “Ion Exchange of Macroreticular Chelating Resins Containing Amidoxime Group: Diluent, Hydrophilic Agent and  Alkaline Treatment Effects”. 8th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2007), Tehran, Iran, 2007.
 
 1. R. Rafiee, A.A. Babaluo, A. Nilchi, M.K. Razavi Aghjeh  “Parametric Studies on the Swelling Behaviour of the  Amidoxime  Resins  via  Experimental  Design  Taguchi  Method”.  8th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2007), Tehran, Iran, 2007.
 
 1. M. Sharif, M.K. Razavi Aghjeh and M. Mahmoodian. “Relationship between the Morphology and Rheology of PE/ PP/ PS Ternary Blends Intenational Polymer Processing Conference, Goa, India 2009.  
 
 1. M. Mahmoodian, M.K. Razavi Aghjeh, F. Abbasi and M. Sharif. “Reactive Compatibilization of PP/PS Blends via Friedel-Crafts Alkylation Reaction”. Intenational Polymer Processing Conference, Goa, India 2009.  
 
 1. R. Rezanavaz, M.K.Razavi Aghjeh and A.A. Babalou. “Relationship between the rheology and morphology of PE/clay nanocomposites” International Conference on Nanotechnology and Nano Science (ICNN2009), Tabriz, Iran, 2009.
 
 1. A. Mehravaran, M.K. Razavi Aghjeh. “Relationship between Rheology and Morphology of LDPE/EVA/Clay Nanocomposite Blends”. 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Tehran (ISPST 2009), Tehran, Iran, 2009.
 
 1. M. Seraji, M. K. Razavi Aghjeh and M. Davari. “Effect of compatibilizer on the cell structure of LDPE/Clay nanocomposite foams 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Tehran (ISPST 2009), Tehran, Iran, 2009.
 
 1. M. Peyravi, A.A. Babaluo, M. Akhfash Ardestani, M.K. Razavi Aghjeh.  “Block length effect on the properties of the synthesized copolyetheramides based on nylon6 and poly (ethylene oxide). “9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Tehran (ISPST 2009), Tehran, Iran, 2009.
 
 1. B. Rakhshani, A. A. Babaluo, M. M. Kamrannejad, M. Rezaei, M.K. Razavi Aghjeh. “Thermal degradation behavior of polyacrylamide gel” 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Tehran, (ISPST 2009), Tehran, Iran, 2009.
 
 1. A. Mehravaran, M. K. Razavi Aghjeh. “Application of Rheological Analysis in Morphological Charactrization of Clay Filled Polyethylene/Polyethylene Vinyl Acetate Blend Nanocomposites. “Polymer Processing Society 26th Regional Meeting PPS-26 IST Istanbul (Turkey) October 20-23, 2010.
 
 1. M. Hossein Khanali, M. K. Razavi Aghjeh and B. Pourabbas. “Rheology and Morphology of ABS/Clay Nanocomposites Prepared via Melt Intecalation Method”. Polymer Processing Society 26th Regional Meeting PPS-26 IST Istanbul (Turkey) October 20-23, 2010.
 
 1. M. Seraji, M. K. Razavi Aghjeh, M. Davari. “Cell Structure, Mechanical and Thermal Properties of Polyethylene/Clay Nanocomposite Foams”. Polymer Processing Society 26th Regional Meeting PPS-26 IST Istanbul (Turkey) October 20-23, 2010.
 
 1. A. Rakhshani, A. Babalou, M. K. Razavi Aghjeh. Nanocomposite of poly (vinyl chloride)/Titanium dioxide: mechanical and morphological properties”. Polymer Processing Society 26th Regional Meeting PPS-26 IST Istanbul (Turkey) October 20-23, 2010.
 
 1. M. Mehrabi Mazidi, M. K. Razavi Aghjeh, F. Abbasi. “Study on Fracture Behavior of ABS Polymer Blends via Essential Work of Fracture (EWF) Method”.  6th International conference on fracture of polymers, composites and adhesives. Les Diablerets, Switzerland September 14-17, 2011.
 
 1. M. Khodabandelou, M. K. Razavi Aghjeh. “Environmental Fracture Resistance (EFR) of HIPS and HIPS/PE Blends”. 6th International conference on fracture of polymers, composites and adhesives. Les Diablerets, Switzerland September 14-17, 2011.
 
 1. S. Malmir, M. K. Razavi Aghjeh, M. Hemmati. “Application of Rheology on Evaluating of the Morphology of PA/PE/Clay Blend Nanocomposites. “Polymer Processing Society 27th Regional Meeting PPS-27 Kish Island, Iran November 14-17, 2011.
 
 1. M.H. Khanali, M. K. Razavi Aghjeh, B. Pourabbas. “Study on Clay Dispersion in ABS/Clay Nanocomposites Using Linear Viscoelastic Properties”. Polymer Processing Society 27th Regional Meeting PPS-27 Kish Island, Iran, November 14-17, 2011.
 
 1. Sh. Khelgati, M. K. Razavi Aghjeh, S.M. Seraji. “Effect of Nanoclay on Different Properties of PE and PE/EVA Blend Nanocomposite Foams”. Polymer Processing Society 27th Regional Meeting PPS-27 Kish Island, Iran, November 14-17, 2011.
 
 1. M. Torabi Angaji, R.  Rafiee, M. Hemmati, M.Abdollahi, M.K.  Razavi Aghjeh.  “Silylation of Organoclay (Cloisite 30B) with trifunction trimethoxysilyl) propyl methacrylate”. Polymer Processing Society 27th Regional Meeting PPS-27 Kish Island, Iran, November 14-17, 2011.
 
 1. Investigation of the affecting parameters on the morphology of PVDF microporous membranes using Taguchi experimental design Polymer Processing Society 27th Regional Meeting PPS-27 Kish Island, Iran, November 14-17, 2011.
 
 1. The effect of linear low-density polyethylene (LLDPE) molecular weight on the property of microporous membrane formation via thermally induced phase separation. Polymer Processing Society 27th Regional Meeting PPS-27 Kish Island, Iran November 14-17, 2011.
 
 1. A. Mehravaran, M. K. Razavi Aghjeh. “Linear and Non-linear Viscoelastic Properties of PE/EVA Blend Nanocomposites”. Polymer Processing Society 27th Regional Meeting PPS-27 Kish Island, Iran, November 14-17, 2011.
 
 1. The effect of PEG concentration and coagulation bath composition on the morphology of microporous PSf membrane prepared via NIPS method Polymer Processing Society 27th Regional Meeting PPS-27 Kish Island, Iran, November 14-17, 2011.
 
 1. M. Partovi, M. K. Razavi Aghjeh, F. Abbasi, M. Mehrabi Mazidi. “Study on Rheology and Mechanical Properties of In Situ Compatibilized PE/PP/PS Ternary Polymer Blends via Friedel-Crafts Alkylation Reaction”. Polymer Processing Society 27th Regional Meeting PPS-27 Kish Island, Iran November 14-17, 2011.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Courses Taught
 • Heat Transfer (B.Sc.)
 • Plastic Engineering (B.Sc.)
 • Rheology of Polymers (B.Sc. & M.Sc.)
 • Polymer Synthesis (B.Sc.)
 • Polymer Characterization (B.Sc.)
 • Advanced Polymer Processing (M.Sc. & Ph.D.)
 • Polymer Blends (M.Sc.)
 • Advanced Polymerization Reaction Engineering (M.Sc.)
 • Advanced Chemical Reaction Engineering (M.Sc.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research and Industrial Projects
 • Development of PE/PE compounds with high environmental stress cracking resistance, suitable for production of irrigation pipes, funded by Agriculture Ministry, Tehran, Iran. 1996-1998
 • Reactive compatibilization of PE/PS and PP/PS blends via Friedel-Crafts alkylation reaction, funded by Sahand University of Technology, Tabriz, Iran. 2005-2007
 • Synthesis and characterization of PE/Clay nanocomposites, funded by Koosha Polymer Co., Tabriz, Iran. 2008-2010
 • Modification of thermal and storage stability of polymer modified bitumen using nanofillers, funded by Pasargad Oil Co., Tabriz, Iran. 2012-2013
 • Simultaneous toughening and stiffening of the polypropylene based compounds, funded by Sahand University of Technology, Tabriz, Iran. 2013-2017
 • Microstructure, mechanical properties and fracture behavior of PP/EPDM/SiO2 blend nanocomposites, funded by Sahand University of Technology, Tabriz, Iran. 2017-2019
 • Production of highly resistive bitumen and bituseal steel pipe coatings against planet root infiltration, funded by Gas Co. East Azarbaijan, Tabriz, Iran. 2015-2018
 • Design and production of UV and fire resistive compounds based on PA to be used in sealant part of gas razor valve, funded by Gas Co. East Azarbaijan, Tabriz, Iran. 2018-2020
 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir