سه شنبه، 8 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

کیومرث جلیلی
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص :
زمینه های تحقیقاتی :
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: k_jalili@sut.ac.ir kiyumarsjalili@gmail.com
شماره تلفن:
شماره فکس:
رزومه:
 

                                 Kiyumars Jalili, Assistant Professor
Faculty of Polymer Engineering, Sahand University of Technology
Institute of Polymeric Materials, Sahand University of Technology
 
 
PERSONAL INFORMATION
Name: Kiyumars
Family Name: Jalili
Birth Date: September, 21, 1981
Marital Status: Married, one child (2014)
Citizenship: Iranian
Address: Sahand University of Technology
                P.O.Box 51317-11111, Tabriz, IRAN
Tel: +98-41-3459087
Email: k_jalili@sut.ac.ir
            kiyumarsjalili@gmail.com
 
Languages:
Persian : Bilingual proficiency
English : Full professional proficiency
Turkish : Native proficiency
 
PERSONAL STATEMENT
My laboratory in Sahand University of Technology (SUT) and Institute of Polymeric Materials (IPMs) is focused on the biomedical application of composite polymeric based materials for biomedical and drug delivery applications with a particular emphasis on cancer imaging and therapy. We have developed numerous microfluidic-assisted nanoparticle synthesis assays for integrated cancer diagnosis, imaging and therapy. I have the expertise, leadership, training, expertise and motivation necessary to successfully carry out the proposed research project.  I have a broad background in polymer science and engineering, with specific training and expertise in polymeric biomaterials and nanoparticles for drug delivery and prosthetic implants. The current research taking place at my laboratory and of my special interests are Microfluidic-Assisted Self-Assembly of Polymers for DDS, BioMEMS, silicon rigid microelectrode array (MEA) for DBS applications, neural-implants and neuroprosthesis and design and fabrication of graphene single-crystals for micro-chip applications and neuroprosthetic devices focusing on cochlear and retina implants. We are a research team mainly focused on the biomedical application of polymeric systems with complex architecture and functionalities. As PI or co-Investigator on several university, institutes and companies, I laid the groundwork for the proposed research by developing effective hybride nanoparticles as an integrated platform for effective diagnosis, multi-imaging and drug delivery system relevant to the cancereous cells and tissues, and by establishing strong ties with community providers that will make it possible to recruit and track participants over time as documented in the following publications.  In addition, I successfully administered the projects (e.g. staffing, research protections, budget), collaborated with other researchers, and produced several peer-reviewed publications from each project.  As a result of these previous experiences, I am aware of the importance of frequent communication among project members and of constructing a realistic research plan, timeline, and budget.  The current application builds logically on my prior work. As a result of these previous experiences, I am aware of the importance of frequent communication among project members and of constructing a realistic research plan, timeline, and budget. I am also happy to train the next generation of scientists to tackle the major problems in cancer research
 
positionS
- 2019 - present - Assistant Professor of Polymer Engineering and Science, Department of Polymer Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
- 2013 - 2019 - Assistant Professor of Polymer Engineering and Science, Department of Polymer Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
- 2008 – 2013 - Doctoral Student, (with Kurt Kremer and Farhang Abbasi), Sahand University of Technology, Max Planck Institute for Polymer Research, Germany
 
           
EdUCATION
 • PhD. Soft Matter 2013, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran and Max-Planck Inistitute for Polymer Research, Mainz, Germany and Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
 • M.Sc. Polymer Engineering 2008, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
 • B.Sc. Chemical Engineering 2005, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
COMPUTER SKILS
 • Programming C++, Phyton
 • Programming and Simulation Software MATLAB®
 • Linux, Mac OS X, iOS, Windows
OTHER EXPERIENCE AND PROFESSIONAL MEMBERSHIP
 - 2007 – present        Member, Biomedical Engineering Association
 - 2007 – present        Member, Polymer Engineering Assosiation
 - 2007 – present        Member, Chemical Engineering Assosiation
 - 2015 – present   National Advisory Committee, Integrated NeuroImplants, Cognitive Sciences and Technologies Council  
 - 2015 – present   Board of Advisors, Council for Stem Cell Sciences and Technologies
 - 2013 – present         Board of Advisors, Iran Nanotechnology Initiative Council
 - 2013 – present         Peer Review Committee: Iranian Polymer Journal
 - 2013 – prsent   Peer Review Committee: International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
 
AWARDS
 
2005          First Winner of Top Polymer Engineering Researchers, Iranian Polymer Engineering Association (IPS)
2003              Outstanding Young University Award, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
2005-2007      Excellence Researcher Award, Winner of Special SUT Founder Award
2008      Senior Fellowship Award for Graduate Research, Iranian Chemical Engineering Association
2009              Distinguished Researcher Award, Sahand University of Technology
2010         IPS Excellence in Graduate Student Award in Polymer Engineering and Science
2011           Ministry of Interior's Award for Excellence in Fundamental and Practical Researches and Creative Activities
2013              Humboldt Fellowship, Max-Planck Institute for polymer Research, Mainz, Germany
2013              Excellence Entrepreneur Professor Award, Iranian Association of Polymer and Chemical Engineer  
2014              Excellence Commercialized Research Project Selected by Sahand National Festival
 
RESEARCH INTERESTS
 • Living/Controlled Polymerization
 • Microfluidics for DDS
 • BioMEMS
 • MEA for DBS applications
 • Neural-implants and neuroprosthesis
 • Wearable biosensors
 • Graphene-based 2D materials
 • Self-Assembly Amphiphilic Polyemrs
 • Superhydropobic and Icephobic Surfaces
 
 
Industrial oriented RESEARCH SUPPORTs
Ongoing Research Support
N/A             Jalili (PI)                                        22/07/2020-22/07/2023
Iran National Science Foundation (INSF) and Russian Foundation for Basic Research (RFBR)
Early Stage Diagnosis and Screening of Lung Cancer: In Vivo Synergism of Early Detection of CTAPIII/CXCL7 Biomarkers and Multimodal Imaging Guided Thermochemotherapy.
Role: PI (Iranian Side)
 
 
N/A             Jalili (PI)                                        01/01/2019-01/01/2022
Iran National Science Foundation and Chinese Academy of Sciences
Nanoprobes for Tracking Vaccine Release Kinetics in vivo.
Role: PI (Iranian Side)
 
 
N/A             Jalili (PI)                                        01/01/2019-01/01/2021
Cognitive Sciences and Technologies Council
Design, Fabrication, and Utilization of a Hermetic Packaging for Rechargeable Implantable Pulse Generator (RC-IPG) for Deep Brain Stimulation (DBS).
Role: PI
 
N/A                  Jalili (PI)                                  10/21/2016-10/21/2020        
VolkswagenStiftung
3-Dimensional Soft Self-Stacking of Graphene Oxide Single Crystals (GOSCs) in Reversible Hybrid Hydrogels: A New Framework for Self Powered Implants and Wearable Biosensors. 
Role: PI
 
N/A             Abbasi (PI)                                   01/20/2017-01/19/2020
Council for Stem Cell Sciences and Technologies
Development of a suitable platform capable for the growth of endothelial cells on a PDMS-based substrate for cardiovascular applications.
Role: Co-PI
 
N/A            Jalili (PI)                                           08/22/2016-08/21/2019
Iran National Science Foundation and Council for Stem Cell Sciences and Technologies
Mechanistic Insights for Giant Amphiphilic Block Copolymer Self-Assembly: A New Avenue for Efficient Intracellular Anticancer Drug Delivery.
Role: PI
 
N/A            Jalili (PI)                                           01/20/2017-01/19/2019
Cognitive Sciences and Technologies Council
Design and Fabrication of Penetrating 2-Dimensional Microelectrode Array using Nanotechnology.
Role: PI
 
N/A             Jalili (PI)                                         02/19/2018-02/18/2020
Cognitive Sciences and Technologies Council
Design and Fabrication of a Reliable Packaging for Long-Term Implantation in the Brain.
Role: PI
 
Completed Research Support
 
N/A             Jalili (PI)                                             01/01/2018-01/01/2019
Iran National Science Foundation and Chinese Academy of Sciences
Novel Theranostic Nano-agents for Multimodality Imaging and Therapy of Tumors.
Role: PI
 
N/A                              Abbasi (PI)                          01/01/11-12/31/13
Council for Stem Cell Sciences and Technologies
Fabrication of the multi-layer skin substitutes with a degradable sublayer of a protein covered by silicone layer for burn treatment.
Role: Co-PI
 
N/A                              Abbasi (PI)                        05/22/2015-05/21/2018
Sairan Electro-Optics Research Center
A technical feasibility study and conceptual design of biomaterial encapsulating the electrode array of cochlear implant.
Role: Co-PI
 
N/A                              Abbasi (PI)                               01/01/10-01/01/2013
Iran National Science Foundation
Know-How Codification of Polymer Brushes.
Role: Co-PI
 
N/A                              Abbasi (PI)                               09/30/13-09/30/15
Iran National Science Foundation
Synthesis of Required Polymers for Advanced Solar Cells and Fabrication of Polymeric Solar Cell.
Role: Research Associate
 
Workshops and symposiums
 • 2018 Sino-Iran Bilateral Symposium on Nanobiotechnology and Nanomedicine
Role: PI (Executive Director)
Symposium Venue: Sahand University of Technolgy, Tabriz, Iran
 • 2019 Iran-Turkey One-Day Symposium on Nanomedicine
Role: PI (Executive Director)
Symposium Venue: Sahand University of Technolgy, Tabriz, Iran
PUBLICATIONS
 
JOURNAL PAPERS
 • Insight into the structure of polystyrene-poly(methyl methacrylate) core-shell particles synthesized by seeded suspension polymerization
H. Rostami, F. Abbasi, K. Jalili, E. Mehravar, M. Najafpour
Polymers and Polymer Composites 2020, Doi: https://doi.org/10.1177/0967391120982768
 
 • Preparation of Poly (dimethylsiloxane) Microparticles via a Co-flow Microfluidic Device and Investigation of Various Parameters Effect on Morphology
F. Ghashghaie, F. A. Roghabadi, K. Jalili, V. Ahmadi
Journal of Applied Research of Chemical-Polymer Engineering 2020, 4, 3, 15-26
 
 • Multi-layer PDMS films having antifouling property for biomedical applications
M. Mousavi, H. Ghaleh, K. Jalili, F. Abbasi
Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition 2020, 1-11.
 
 • Microstructural Capture of Living Ultrathin Polymer Brush Evolution via Kinetic Simulation Studies
F. Hassanpour, K. Jalili, L. Behboodpour, A. Afkhami
The Journal of Physical Chemistry B 2020, 124, 42, 9438–9455.
 
 • Effects of Surface Microtopography on Wettability of Poly (dimethylsiloxane) Film: Superhydrophobicity
S. Khakvand, K. Jalili, F. Hassanpour, F. Abbasi
IRANIAN JOURNAL OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY 2020, 33, 1, 51-62.
 
 • Durable Perovskite UV Sensor Based on Engineered Size-Tunable Polydimethylsiloxane Microparticles Using a Facile Capillary Microfluidic Device from a High-Viscosity Precursor
A. Amjadi, M. Salami Hosseini, T. Ashjari, F. Arabpour Roghabadi, V. Ahmadi, K. Jalili
ACS Omega 2020, 5, 2, 1052-1061
 
 • Investigation of off-chip and on-chip self-assembly of amphiphilic diblock copolymers based on poly (dimethylsiloxane) and poly (oligo (ethylene glycol) methacrylate)
N. Alizadeh, K. Jalili, M. Ebtedaei, H. Ghaleh, F. Abbasi
Materials Today Communications 2020, 21, 100644
 
 • Effect of poly(dimethylsiloxane)-block-poly(oligo (ethylene glycol) methacrylate) amphiphilic block copolymers on dermal fibroblast viability and proliferation
M. Ebtedaei, K. Jalili, N. Alizadeh, H. Ghaleh, F. Abbasi
Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition 2020, 30, 1433.
 
 • In situ probing of switchable nanomechanical properties of responsive high-density polymer brushes on poly (dimethylsiloxane): An AFM nanoindentation approach
K Jalili, F Abbasi, L Behboodpour
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 93, 118-129, 2019.
 
 • Association of amphiphilic block copolymers in dilute solution: With and without shear forces
Z Hosseini, K Jalili, S Rajabnia, L Behboodpour, F Abbasi
Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2019, 72, 319-331.
 
 • Three-dimensional macro/mesoporosity developments in polydimethylsiloxane
Y Jahanbani, B Memarmaher, H Ghaleh, S Agbolaghi, K Jalili, S Abbaspoor, F Abbasi
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 2018, 67, 847-854.
 
 • Biomimetic antifouling PDMS surface developed via well-defined polymer brushes for cardiovascular applications
H Ghaleh, K Jalili, B M Maher, R Rahbarghazi, M Mehrjoo, S Bonakdar, F Abbasi
European Polymer Journal 2018, 106, 305-317.
 
 • Expansion characteristics of expandable styrene/methyl methacrylate copolymer particles: The effects of copolymer molecular weight and particle size
E Mehravar, F Abbasi, K Jalili, H Rostami, M Rezaei
Journal of Cellular Plastics 2018, 54 (2), 283-308.
 
BM Maher, J Rezaali, K Jalili, F Abbasi
Rubber Chemistry and Technology 2017, 90 (1), 108-125.
 
SG Ghoreishi, F Abbasi, K Jalili
Journal of Polymer Research 2016, 23 (6), 115.
 
Journal of Polymer Research 2015, 22 (8), 151.
 
 • Nascent lateral habits of solution crystallization of poly (ethylene glycol)-block-polystyrene diblock copolymers
S Agbolaghi, F Abbasi, K Jalili
Journal of Polymer Research 2014, 21 (4), 380.
 
K Jalili, F Abbasi, A Milchev
Macromolecules 2013, 46 (13), 5260-5278.
 

-Dynamic Compression of in Situ Grown Living Polymer Brush: Simulation and Experiment

K Jalili, F Abbasi, A Milchev

Macromolecules 2012, 45 (24), 9827-9840.

 

-Expandable styrene/methyl methacrylate copolymer: Synthesis and determination of VOCs by combined thermogravimetry/differential thermal analysis‐gas chromatography/mass …

E Haddadi, E Mehravar, F Abbasi, K Jalili

Journal of Applied Polymer Science 2012, 124 (6), 4711-4720.

 
 • Silicone‐based hydrogels prepared by interpenetrating polymer network synthesis: Swelling properties and confinements effects on the formation kinetics
M Alizadeh, F Abbasi, M Farahi, K Jalili
Journal of Applied Polymer Science 2012, 124 (2), 985-992.
 
 • Synthesis and expansion characteristics of expandable styrene/methyl methacrylate copolymer beads: The effects of monomer composition and cell structure modifying aid
E Mehravar, F Abbasi, K Jalili, M Rezaei, S Heydarpoor
Journal of Cellular Plastics 2012, 48 (2), 161-190.
 
 • Copolymerization of styrene and methyl methacrylate. Part I: Experimental kinetics and mathematical modeling
K Jalili, F Abbasi, M Nasiri
Polymer 2011, 52 (19), 4362-4376.  
 
 • Synthesis and characterization of PDMS/PAAC sequential IPNS
F Abbasi, K Jalili, Z ALINEZHAD, M Alizadeh
IRANIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 2010, 7 (1), 3-12.
 
K Jalili, F Abbasi, SS Oskoee, Z Alinejad
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 2009, 2 (5), 534-541.
 
 
PATENTS
 • K. Jalili, A. Amjadi, T. Ashjari, F. Arabpour Roghabadi, V. Ahmadi, M. Salami Hosseini, “Composite polymer/perovskite quantum dots luminescent material”, US Patent, NO. US20200157421A1 (2020).
 
 • S. Rajabnia, K. Jalili, and F. Abbasi, “Mechanistic Insight into the Self-Assembly of PEG-PCL Amphiphilic Block Copolymers”, Iranian Patent. No. 92455 (2018).
 
 • F. Abbasi, M. Ahmadi Paydar, and K. Jalili, “Application of Polymeric Additives as Pour Point Depressant”, Iranian Patent. No. 32637 (2005).
 
 • F. Abbasi, K. Jalili, M. Ghasemi, M. Nasiri, and Y. Bahloli, “Synthesis of a copolymer for lost foam casting technology”, Iranian Patent No. 36341(2006).
 
 • F. Abbasi, K. Jalili, M. Nasiri, N. Harasi, and Y. Bahloli,    "Synthesis of expandable polymer for application in the foundry industry", Iranian Patent No. 38009 (2006).
 
 
CONFERENCE PAPERS
 • SYNTHESIS OF AMINO-SILANE NANOLAYER ON THE SILICON WAFER SURFACES: AN APPROPRIATE METHOD FOR PREPARATION OF STABLE HYDROPHILIC SAM, ISPST 6-9 October 2014, IPPI, Tehran, Iran.
 
 
 • K. Jalili, F. Abbasi, An Insight to Surface and Interface Structure of High-Density Stimuli Dual-Responsive Diblock Copolymer Brushes on PDMS Surface, ISPST 6-9 October 2014, IPPI, Tehran, Iran.
 
 • K. Jalili, F. Abbasi, Adaptive Nanomechanical Response and Elastic Property Analysis of Polymer Brushes by AFM Nanoscale Probing, 12-15 June 2014, BOYALIC BEACH Hotel, CESME, Izmir, Turkey.  
 
 • Kiyumars Jalili, Farhang Abbasi, Andrey Milchev, Dynamic investigation of in situ Grown Living Polymer Brush: A Monte Carlo Simulation, ISPST 2012, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 2012.
 • E. Mehravar, F. Abbasi, K. Jalili, M. Rezaei, S. Heidarpoor, “Expansion Characteristics of Expandable Styrene/Methyl Methacrylate Copolymer Beads: The Effects of Monomer Composition and Cell Structure Modifying Aid”, Polymer Processing Society (PPS), Asia/Australia Regional Meeting, 15-17 November 2011, Kish Island, Iran.
 • E. Mehravar, F. Abbasi, K. Jalili, M. Rezaei, “Expansion Characteristics of Expandable Styrene/Methyl Methacrylate Copolymer Beads: The Effects of Molecular Weight and Particle Size Distribution”, Polymer Processing Society (PPS), Asia/Australia Regional Meeting, 15-17 November 2011, Kish Island, Iran.
 
 • F. Abbasi, S. G. Ghoreishi, K. Jalili, “Surface Modification of PDMS through Networking of Surface Proximal Layers”, PNG2010, Goslar, Germany, 2010.
 
 • F. Abbasi, M. Alizadeh, K. Jalili, “Swelling properties and confinemnts effects on the kinetics of silicone-based IPNs formation”, PNG2010, Goslar, Germany, 2010.
 • F. Abbasi, K. Jalili, M. Alizadeh “Silicone-Based Hydrogels Prepared by IPN Formation: The Swelling Properties and Confinements Effects on the Kinetics of IPN Formation”, MPIC 2009, Putrajaya, Malaysia, 2009.
 
 • K. Jalili, F. Abbasi, M. Nasiri “Suspension Copolymerization of Styrene and Methyl Methacrylate: Experimental Kinetics and Mathematical Modeling”, ISPST2009, Tehran, Iran, 2009
 
 • K. Jalili, F. Abbasi, M. Nasiri “Prediction of Bivariate Molecular Property and Property Distributions in Free Radical Copolymerization”, ISPST2009, Tehran, Iran, 2009
 
 • E. Mehravar, K. Jalili, F. Abbasi “Expansion Charactristics of Lost Foam Copolymer Beads. 1. Determination of VOCs by a combined TG/DTA-GC-MS Technique”, ISPST2009, Tehran, Iran, 2009
 
 • K. Jalili, F. Abbasi, M. Nasiri “Suspension Copolymerization of Styrene and Methyl Methacrylate: Experimental Kinetics and Mathematical Modeling”, 12th Iranian Chemical Engineering Congress, Tabriz, Iran, 2008.
 
 • K. Jalili, F. Abbasi, M. Nasiri ,“Prediction of the bivariate molecular weight and copolymer composition distribution in free radical copolymerization”, 12th Iranian Chemical Engineering Congress, Tabriz, Iran, 2008.
 
 • Kiyumars jalili; Farhang Abbasi; Zienab Alinejad, “Relationships between morphology, swelling, mechanical properties of PDMS/PAAc sequential IPNs”, 5th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Kish Island, 2 - 5 January 2008.
 
 • K. Jalili, F. Abbasi, M. Nasiri, M. Ghasemi, and H. Salimi, “ Preparation of Expandable St/MMA Copolymers by Suspension Polymerization”, ISPST2007, Tehran, Iran, 2007.
 
 •  K. Jalili, F. Abbasi, and Z. Alinejad, “ Polymerization of Acrylic Acid in the Presence of Silicone Rubber and Properties of Phase Separated IPNs”, ISPST2007, Tehran, Iran, 2007.
 
 • M. Nasiri, F. Abbasi, K. Jalili, M. Ghasemi, and H. Salimi,“ A Comparative Investigation on the Properties of Expandable St/MMA Copolymers and EPS for Lost Foam Casting”, ISPST2007, Tehran, Iran, 2007.
 
 • H. Salimi, F. Abbasi, K. Jalili, and M. Nasiri, “ Prediction of Particle Size and Particle Size Distribution in Suspension Polymerization of Methyl Methacrylate”, ISPST2007, Tehran, Iran, 2007.
 
 • F. Abbasi and K. Jalili, "Hyrophilization of silicone rubber for biomedical applications", Silicone Elastomers 2006, Frankfurt, Germany, 2006.  
 
 • M. Simjoo, F. Abbasi, M. Mofidfar, and K. Jalili, “Bulk modification induced surface modification as a modification technique for silicone rubber” Proceedings of Eurpean Polymer Congress 2005, Moscow, Russia, June 27-July 1, p. 101.
 
 • M. Simjoo, F. Abbasi, M. Mofidfar, K. Jalili, and Z. Alinejad. “Bulk modification induced surface modification as a modification technique for silicone rubber”, ISPST2005, Tehran, Iran, 2005.
 • F. Abbasi, M. Simjoo, K. Jalili, M. Pesaran and Z. Alinejad. “Bulk modification induced surface modification as a modification technique for silicone rubber”,12th National Conference of Biomedical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2005.
 
 • M. Ahamdi Paydar, F. Abbasi, S. A. Tabatabaei, F. Mehraban, and K. Jalili, “Application of poly (methyl methacrylate) as a pour point depressant material”, ISPST2005, Tehran, Iran, 2005.
COURSES TAUGHT
 • Advanced Polymer Process Control and Optimization (Graduate Level)
 • Surface Phenomena (Graduate Level)
 • Advanced Mathematics, Finite Element (Graduate Level)
 • Advanced Chemical Reaction Engineering (Graduate Level)
 
 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir