سه شنبه، 7 تیر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     


توضیحات :
Advanced spectroscopy
Polymer degradation and stabilization
Advanced chemical reactor design
Process control
Process design and integration
Calculation of chemical processes
Polymerization reaction engineering
Materias selection and product design
General chemistry
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir